kiti neatidėliotini darbai

kiti neatidėliotini darbai
kiti neatidėliotini darbai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Darbai, kurie atliekami likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius; jų tikslas – sudaryti sąlygas gelbėjimo darbams. Kiti neatidėliotini darbai yra šie: kelių, pravažiavimų įrengimas griuvėsiuose ir užterštoje vietovėje; avarijų ir jų padarinių šalinimas elektros, vandentiekio, kanalizacijos ir kituose technologiniuose tinkluose; nesaugių konstrukcijų ir statinių, trukdančių gelbėjimo darbams ar keliančių pavojų žmonėms, sutvirtinimas arba nugriovimas; nesprogusių sprogmenų paieška, kenksmingumo šalinimas ar sprogmenų naikinimas; sanitarinis žmonių ir veterinarinis gyvulių švarinimas, drabužių, IAP, technikos dezaktyvavimas, degazavimas ir dezinfekavimas; užterštos vietovės, statinių, maisto produktų bei vandens kenksmingumo šalinimas. atitikmenys: angl. other urgent operation rus. другие неотложные работы ryšiai: dar žiūrėkgelbėjimo darbai

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • other urgent operation — kiti neatidėliotini darbai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Darbai, kurie atliekami likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius; jų tikslas – sudaryti sąlygas gelbėjimo darbams. Kiti neatidėliotini darbai yra šie:… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • другие неотложные работы — kiti neatidėliotini darbai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Darbai, kurie atliekami likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius; jų tikslas – sudaryti sąlygas gelbėjimo darbams. Kiti neatidėliotini darbai yra šie:… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • civilinės saugos uždaviniai — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Uždaviniai, kuriuos sprendžia civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Pagrindiniai civilinės saugos uždaviniai yra šie: gyventojų įspėjimas apie gresiančias ekstremaliąsias situacijas;… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • tasks of civil protection — civilinės saugos uždaviniai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Uždaviniai, kuriuos sprendžia civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Pagrindiniai civilinės saugos uždaviniai yra šie: gyventojų įspėjimas apie gresiančias… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • задачи гражданской защиты — civilinės saugos uždaviniai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Uždaviniai, kuriuos sprendžia civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Pagrindiniai civilinės saugos uždaviniai yra šie: gyventojų įspėjimas apie gresiančias… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Organizacinės ir praktinės priemonės, kuriomis siekiama išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremaliosios situacijos poveikio. Likviduojant ekstremaliųjų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • emergency damage control — ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Organizacinės ir praktinės priemonės, kuriomis siekiama išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremaliosios… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • ликвидация последствий экстремальных ситуаций — ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Organizacinės ir praktinės priemonės, kuriomis siekiama išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremaliosios… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kuriuos atlieka kariuomenė, kartu atkurdama ir kovinę gebą. Pagrindinės naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimo priemonės yra šios: naikinimo židinių žvalgyba;… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • post-attack destruction means recovery operation — naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kuriuos atlieka kariuomenė, kartu atkurdama ir kovinę gebą. Pagrindinės naikinimo priemonių naudojimo padarinių… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”